HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Hiện tại Website hổ trợ 2 hình thức thanh toán:

Cách 1: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

Bước 3: Nội thất LamNguyen (NTLN) xác nhận thông tin Người mua;

Bước 4: NTLN chuyển hàng;

Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán.

Cách 2: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản hoặc Paypal (Chưa áp dụng)

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

Bước 3: NTLN xác nhận thông tin Người mua;

Bước 4: Ngưởi mua thanh toán;

Bước 5: NTLN chuyển hàng;

Bước 6: Người mua nhận hàng.